lagen.nu

Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2008-09-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-01

Uppgifter

1 § Svenska institutet för europapolitiska studier ska

  • 1. ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges europapolitik,
  • 2. göra analyser och underlag tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och självständigt och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frågor,
  • 3. delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde, och
  • 4. tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen som en del av kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet. Förordning (2013:1005).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:842, 2013:1005

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Förordning (2017:24).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1422, 2017:24

Anställningar och uppdrag

4 § Direktören är myndighetschef.

Avgifter

5 § Svenska institutet för europapolitiska studier får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 1 § 4 och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:1100).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1100

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:748

Tryckt format (PDF)

Departement
Statsrådsberedningen
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:748

Förordning (2008:1422) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2009-02-01
SFS-nummer
2008:1422
Rubrik
Förordning (2008:1422) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Förordning (2012:842) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:842
Rubrik
Förordning (2012:842) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Förordning (2013:1005) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1005
Rubrik
Förordning (2013:1005) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Förordning (2014:1100) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2014-11-01
SFS-nummer
2014:1100
Rubrik
Förordning (2014:1100) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Förordning (2017:24) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-03-01
SFS-nummer
2017:24
Rubrik
Förordning (2017:24) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation