lagen.nu

Förordning (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:313
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Med katastrofmedicinska insatser enligt denna förordning avses detsamma som i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

2 § Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1027).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1027

3 § Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter och organisationer, göra sådana förberedelser att styrelsen inom sitt område, i en situation då en katastrofmedicinsk insats ska genomföras utomlands, med kort varsel kan stödja utlandsmyndigheter och nödställda. Förordning (2015:313).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:313

4 § Socialstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de beslut styrelsen fattar enligt 5 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands och om andra omständigheter av betydelse för genomförandet av den katastrofmedicinska insatsen.

5 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

  • 1. som behövs för att beredskapen för den katastrofmedicinska delen av insatser utomlands ska få en samordnad inriktning, och
  • 2. om ersättning enligt 7 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:553

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:553

Förordning (2008:1027) om ändring i förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1027
Rubrik
Förordning (2008:1027) om ändring i förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Förordning (2015:313) om ändring i förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:313
Rubrik
Förordning (2015:313) om ändring i förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation