lagen.nu

Förordning (2008:363) om provtagning för hivinfektion

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-05-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Föreskriften i 3 kap. 6 § andra stycket 1 patientdatalagen (2008:355) om identitetsuppgifter i en patientjournal tillämpas inte i samband med provtagning för hivinfektion, om patienten begär att sådant prov tas anonymt. Föreskriften ska dock tillämpas om resultatet av provtagningen visar att patienten har antikroppar mot hivvirus.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:363

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:363
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation