lagen.nu

Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15

1 § I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Med landsting avses i denna förordning även kommun som inte ingår i ett landsting.

2 § Migrationsverket ska till berört landsting lämna uppgifter om utlänningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och som har etablerat boende inom landstinget eller som i annat fall vistas inom landstinget.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress, språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar. Förordning (2016:19).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:19

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälsoundersökning för asylsökande m.fl.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:347

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L7
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:347

Förordning (2016:19) om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-03-01
SFS-nummer
2016:19
Rubrik
Förordning (2016:19) om ändring i förordningen (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation