lagen.nu

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-15

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:942, 2013:1050, 2018:15

2 § Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:942, 2012:867, 2018:15

3 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:942, 2018:15

Ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:942, 2018:15, 2018:15

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:942, 2013:1050, 2018:15

Anställningar och uppdrag

6 § Riksbibliotekarien är myndighetschef. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:15, 2018:15

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:15

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:15

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol. Förordning (2018:15).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:15

10 § /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:15

11 § /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:15

12 § /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:15

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1421

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1421

Förordning (2011:942) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:942
Rubrik
Förordning (2011:942) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förordning (2012:867) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:867
Rubrik
Förordning (2012:867) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förordning (2013:1050) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1050
Rubrik
Förordning (2013:1050) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§;nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§;ändr. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:15
Rubrik
Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation