lagen.nu

Förordning (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:953
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

2 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
3 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
4 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
5 § Har upphävts genom förordning (2011:953).
6 § Har upphävts genom förordning (2009:1371).
7 § Har upphävts genom förordning (2011:953).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1411

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2009-02-01
SFS-nummer
2008:1411

Förordning (2009:1371) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §;ändr. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1371
Rubrik
Förordning (2009:1371) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Förordning (2010:1613) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1613
Rubrik
Förordning (2010:1613) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Förordning (2011:953) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:953
Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att 2-5 och 7 §§ förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska upphöra att gälla vid utgången av december 2011. De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för avgifter som är hänförliga till tiden före den 31 december 2011.

Rubrik
Förordning (2011:953) om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation