lagen.nu

Förordning (2008:1102) om INCF-sekretariatet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1792
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Sekretariatet

1 § Vid Karolinska institutet finns ett sekretariat för INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility). Förordning (2010:1792).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1792

Uppgifter

2 § Sekretariatet biträder INCF i dess uppgift att samordna och utveckla internationella aktiviteter inom neuroinformatik.

Organisation och anställningar

3 § Chef för sekretariatet är den verkställande direktören vid INCF.

Chefen och övrig personal anställs av Karolinska institutet efter förslag av styrelsen för INCF.

Redovisning

4 § Sekretariatets verksamhet ska redovisas särskilt i den redovisning som Karolinska institutet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1102

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1102

Förordning (2010:1792) om ändring i förordningen (2008:1102) om INCF-sekretariatet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1792
Rubrik
Förordning (2010:1792) om ändring i förordningen (2008:1102) om INCF-sekretariatet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation