lagen.nu

Lag (2008:1044) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
(Lagtext saknas)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2008:1044

Tryckt format (PDF)

Ansvarig myndighet
Finansdepartementet
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1044

Lag (2008:1044) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:41 och 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5, rskr. 2008/09:66
Omfattning
upph. 8 kap 3, 9 §§, 9 kap 3 §, 11 kap. 1, 1 a, 8, 12,
Ikraft
2009-01-01
Rubrik
Lag (2008:1044) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS-nummer
2008:1044
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation