lagen.nu

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1331
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01

Uppgifter

1 § Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Förordning (2011:1496).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1496

2 § Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. Förordning (2011:1496).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1496

2 a § Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta Stiftelsen fonden för Carl XII:s monument, Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond, Stiftelsen von Rothsteins donationsfond samt Hovmarsalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel. Förordning (2011:1496).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1496

3 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ledning

4 § Myndigheten leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2014:1331).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1331

Avgifter

9 § Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet som avses i 3 §. Verket beslutar om storleken på avgifterna, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1496).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1496

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:757

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:757

Förordning (2011:1496) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 9 §§;ny 2 a §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1496
Rubrik
Förordning (2011:1496) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Förordning (2014:1331) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1331
Rubrik
Förordning (2014:1331) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation