lagen.nu

Förordning (2007:721) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2007-09-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder för beräkning av kapitalvärde enligt 3 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:721

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:721
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts beslut den 15 december 1967 om bemyndigande för Försäkringsinspektionen att fastställa försäkringstekniska grunder.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation