lagen.nu

Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2007-12-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 ska, i stället för vad som följer av 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), ske som förenklad fastighetstaxering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1412

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1412
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation