lagen.nu

Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:552
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter

1 § Rättshjälpsmyndigheten har till uppgift att handlägga vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ledning

2 § Rättshjälpsmyndigheten leds av en myndighetschef. Myndighetschef är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt.

Ledningens ansvar

3 § Myndighetschefen är skyldig att vid Rättshjälpsmyndigheten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Delegering

4 § Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 § myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att avgöra administrativa ärenden. Förordning (2017:552).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:552

Undantag från myndighetsförordningen

5 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,

4 § 5 om ärenden som ska avgöras av myndighetens ledning, när det gäller beslut som avses i 1 § denna förordning, och

21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än administrativa beslut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1078

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1078

Förordning (2017:552) om ändring i förordningen (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:552
Rubrik
Förordning (2017:552) om ändring i förordningen (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation