lagen.nu

Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den underrättelseskyldighet som följer av artiklarna 12 och 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem, skall fullgöras av den domstol som har beviljat respektive upphävt tvångslicensen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:954

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
EUTL157/2006 s1
Ikraft
2006-07-15
SFS-nummer
2006:954
CELEX-nr
32006R0816
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation