lagen.nu

Lag (2006:909) om skatt på flygresor

Departement
Utfärdad
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
(Lagtext saknas)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:909

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 2005/06:190, bet. 2005/06:SkU34, rskr. 2005/06:354
Ikraft
den dag regeringen bestämmer, överg.best.
SFS-nummer
2006:909

Lag (2006:1390) om ändring i lagen (2006:909) om skatt på flygresor

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Omfattning
utgår
SFS-nummer
2006:1390
Rubrik
Lag (2006:1390) om ändring i lagen (2006:909) om skatt på flygresor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation