lagen.nu

Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1225
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med Försvarsmakten och Polismyndigheten meddela föreskrifter för hur utrymning ska planläggas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med Försvarsmakten besluta om vilka områden som ska planläggas för utrymning. Förordning (2014:1225).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1022, 2014:1225

3 § Länsstyrelsen får besluta om utrymning enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap inom det egna länet. Länsstyrelsen får även meddela sådana beslut som avses i 2 kap. 2 § samma lag gällande det egna länet.

Utflyttningsförbud

4 § Länsstyrelsen får meddela förbud att lämna ett visst område enligt 2 kap. 6 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Inflyttningsförbud

5 § Länsstyrelsen får meddela förbud mot inflyttning enligt 2 kap. 7 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap.

Skyldighet att hjälpa andra kommuner och landsting

6 § Kommuner eller landsting som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:639

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2006-09-01
SFS-nummer
2006:639

Förordning (2008:1022) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1022
Rubrik
Förordning (2008:1022) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Förordning (2014:1225) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1225
Rubrik
Förordning (2014:1225) om ändring i förordningen (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation