lagen.nu

Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige. Förordning (2014:1210).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1210

2 § Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) förs in i eller ut ur landet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller utförseln av skjutvapnet är att det skall användas tillfälligt för jakt eller tävling.

3 § Uppgiftsskyldigheten avser

  • 1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera vapnet och, i förekommande fall, märkning som visar att det har förts in till Sverige och året för införseln,
  • 2. vapentypen,
  • 3. införsel- eller utförselorten,
  • 4. datum för införseln eller utförseln, och
  • 5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet, utförseltillståndet eller annat motsvarande tillstånd. Förordning (2011:574).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:574

4 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:527

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:527

Förordning (2011:574) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:574
Rubrik
Förordning (2011:574) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Förordning (2014:1210) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1210
Rubrik
Förordning (2014:1210) om ändring i förordningen (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation