lagen.nu

Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1171
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

2 § Rikspolischefen och chefen för Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten samt säkerhetspolischefen och biträdande säkerhetspolischefen är för respektive myndighets räkning behöriga att begära Försvarsmaktens stöd enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.

En begäran om att Försvarsmakten ska lämna stöd till polisen ska göras till Högkvarteret. Ett beslut om stöd ska fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som överbefälhavaren har utsett till beslutsfattare. Förordning (2014:1171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1171

3 § För att förbereda stöd till polisen får Försvarsmakten på framställning av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen delta i övningar med respektive myndighet. Förordning (2014:1171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1171

4 § Försvarsmakten skall ta ut avgifter för de merkostnader som uppstår när stöd ges till polisen. Polisen och Försvarsmakten skall stå för sina egna kostnader för utbildning och övning.

5 § Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och efter att ha hört Försvarsmakten, meddela föreskrifter om den tjänsteställning och de kvalifikationer i övrigt som krävs för att den som tillhör Försvarsmaktens personal ska ha de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en stödinsats som sker med stöd av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Förordning (2014:1171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1171

6 § Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och efter att ha hört Försvarsmakten, meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning och om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1171

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:344

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:344

Förordning (2014:1171) om ändring i förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1171
Rubrik
Förordning (2014:1171) om ändring i förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation