lagen.nu

Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet /Upphör att gälla U:2019- /Upphör att gälla U:2019- /Upphör att gälla U:2019- /Upphör att gälla U:2019- /Upphör att gälla U:2019-

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:188
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner. Förordning (2019:188).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:188

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:188

3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

  • 1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet ska fullgöras,
  • 2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet, och
  • 3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:188

4 § Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:188

5 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:188, 2006:258

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:25

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:25

Förordning (2006:258) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 5 §
SFS-nummer
2006:258
Rubrik
Förordning (2006:258) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:188
Rubrik
Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation