lagen.nu

Förordning (2006:1213) om hamnskydd

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1278
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:1209) om hamnskydd.

2 § Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet. Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd. Förordning (2008:1169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1169

3 § Transportstyrelsen skall godkänna hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utöva annan tillsyn enligt 6 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd. Förordning (2008:1169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1169

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens om. Förordning (2014:1278).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1169, 2014:1278

5 § När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen. Förordning (2014:1278).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1169, 2014:1278

6 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  • 1. tillsyn,
  • 2. avgifter till staten för hamnskyddet,
  • 3. skyddsnivåer,
  • 4. hamnskyddsutredningar,
  • 5. hamnskyddsplaner,
  • 6. hamnskyddsövningar,
  • 7. hamnskyddschefer,
  • 8. erkända skyddsorganisationer, och
  • 9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2014:1278).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1169, 2014:1278

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1213

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
EUTL310/2005 s28
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1213
CELEX-nr
32005L0065

Förordning (2008:1169) om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1169
Rubrik
Förordning (2008:1169) om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

Förordning (2014:1278) om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1278
Rubrik
Förordning (2014:1278) om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation