lagen.nu

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-08-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1011
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-15

1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (2010:800). Förordning (2011:681).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:681

2 § En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Förordning (2016:1011).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:946, 2011:681, 2016:1011

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1083

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2006-10-15
SFS-nummer
2006:1083

Förordning (2008:946) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:946
Rubrik
Förordning (2008:946) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan

Förordning (2011:681) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:681
Rubrik
Förordning (2011:681) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Förordning (2016:1011) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författnings.rubr., 2 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1011
Rubrik
Förordning (2016:1011) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation