lagen.nu

Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2006.
KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
1. 2710 00 26, Bensin som 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32 uppfyller krav för
a) miljöklass 1 - motorbensin per liter 2 kr 86 öre 2 kr 13 öre per liter 4 kr 99 öre per liter
- alkylatbensin per liter 1 kr 28 öre 2 kr 13 öre per liter 3 kr 41 öre per liter
b) miljöklass 2 per liter 2 kr 89 öre 2 kr 13 öre per liter 5 kr 2 öre per liter
2. 2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36 Annan bensin än som avses under 1 per liter 3 kr 56 öre 2 kr 13 öre per liter 5 kr 69 öre per liter
3. 2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 742710 00 78 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C, 739 kr per m3 2 623 kr per m3 3 362 kr per m3
b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig
miljöklass 1 per m3 1 042 kr 2 623 kr per m3 3 665 kr per m3
miljöklass 2 per m3 1 286 kr 2 623 kr per m3 3 909 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 1 609 kr per m3 2 623 kr per m3 4 232 kr per m3
4. ur 2711 12 112711 19 00 Gasol som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 kg 1 357 kr per 1 000 kg 1 357 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a 145 kr per 1 000 kg 2 759 kr per 1 000 kg 2 904 kr per 1 000 kg
5. ur 2711 29 00 Metan som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m3 1 116 kr per 1 000 m3 1 116 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a 239 kr per 1 000 m3 1 965 kr per 1 000 m3 2 204 kr per 1 000 m3
6. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 000 m3 1 116 kr per 1 000 m3 1 116 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a 239 kr per 1 000 m3 1 965 kr per 1 000 m3 2 204 kr per 1 000 m3
7. 2701, 2702 eller 2704 Kolbränslen 315 kr per 1 000 kg 2 282 kr per 1 000 kg 2 597 kr per 1 000 kg
8. 2713 11 00 2713 12 00 Petroleumkoks 315 kr per 1 000 kg 2 282 kr per 1 000 kg 2 597 kr per 1 000 kg

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:964

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:964
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation