lagen.nu

Tillkännagivande (2005:745) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-10-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003 i enlighet med artikel 16.2 i konventionen har trätt i kraft för Åland den 1 september 2004, för Grönland den 28 maj 2005 och för Färöarna den 1 juli 2005. Konventionen, som trädde i kraft den 1 september 2004, har antagits som lag här i landet genom lagen (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:745

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2005-11-01
SFS-nummer
2005:745
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation