lagen.nu

Förordning (2005:714) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2005-09-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår Uppräkningsfaktor
2005 1,032
2006 1,045

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:714

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet E2
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:714
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation