lagen.nu

Lag (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:55
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01

1 § I denna lag finns särskilda bestämmelser för beräkning av neurosedynskadades inkomstprövade socialförsäkringsförmåner, studiestöd, kommunala bidrag och avgifter i vissa fall.

2 § För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1057, 2010:1294, 2017:55

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:466

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2004/05:122, bet. 2004/05:SoU20, rskr. 2004/05:259
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:466

Lag (2009:1057) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2009/10:SfU5, rskr. 2009/10:17
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2009:1057
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången i fråga om återbetalningsskyldighet som ska gälla från och med den 1 februari 2010.

Rubrik
Lag (2009:1057) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Lag (2010:1294) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1294
Rubrik
Lag (2010:1294) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Lag (2017:55) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:55
Rubrik
Lag (2017:55) om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation