lagen.nu

Förordning (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2005-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1153
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

  • 1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
  • 2. om sådana undantag som avses i 21 § andra stycket lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete, och
  • 3. för verkställighet av lagen. Förordning (2012:230).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1607, 2012:230

2 § En kopia av en dom eller ett slutligt beslut i mål om ansvar enligt 25, 26 och 26 a §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska sändas till Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt samma lag. Förordning (2018:1153).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1607, 2018:1153

3 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om det inte krävs från allmän synpunkt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:399

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:399

Förordning (2010:1607) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1607
Rubrik
Förordning (2010:1607) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Förordning (2012:230) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2012-06-01
SFS-nummer
2012:230
Rubrik
Förordning (2012:230) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Förordning (2018:1153) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1153
Rubrik
Förordning (2018:1153) om ändring i förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation