lagen.nu

Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Har skattskyldighet inträtt enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt eller enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss under perioden från och med den 17 december 2004 till och med den 31 december 2004, skall arvsskatt eller gåvoskatt inte tas ut.
Om skatten har fastställts, skall fastställelsebeslutet upphävas och betald skatt återbetalas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:194

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2004/05:97, bet. 2004/05:FiU29, rskr. 2004/05:202
Ikraft
2005-05-01
SFS-nummer
2005:194
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation