lagen.nu

Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1223
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Under perioden 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivs det försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Enligt lagen skall länsstyrelsen, under den tid som försöksverksamheten pågår, fullgöra de uppgifter som ankommer på bl.a. Skogsstyrelsen i den omfattning som regeringen bestämmer. Förordning (2006:1223).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1223

2 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt skogsvårdslagen (1979:429) skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifter som anges i 8 och 9 §§, 10 § tredje stycket, 10 a, 13, 14, 16, 23-25, 27 och 36 §§ i samma lag.

Länsstyrelsen skall inom Gotlands län utöva den tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt 33 § skogsvårdslagen.

Vid överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen som meddelats av länsstyrelsen skall 40 § skogsvårdslagen tillämpas.

Länsstyrelsen skall verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig och god avkastning och i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt

3 § Länsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster i enlighet med 3 § första stycket förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen och bedriva tjänsteexport i enlighet med vad som anges i 4 § samma förordning.

Vid uttag av ersättning enligt första stycket skall de föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar i enlighet med 3 § andra stycket nämnda förordning tillämpas.

4 § Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen i lag eller annan författning inom miljöområdet skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall:

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1045

5 § Av de övriga uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt andra lagar eller författningar skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:1191

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1191

Förordning (2006:1045) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:1045
Rubrik
Förordning (2006:1045) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Förordning (2006:1223) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1223
Rubrik
Förordning (2006:1223) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation