lagen.nu

Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande föreskrifter från Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005:
  • 1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:5) rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
  • 2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:17) om handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,
  • 3. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:12) om det centrala skatteregistrets innehåll enligt skatteregisterlagen (1980:343),
  • 4. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:31) om beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst, och
  • 5. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:1115

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1115
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation