lagen.nu

Förordning (2004:869) om avgift under år 2005 för Luftfartstyrelsens verksamhet

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Flygbolag som transporterar passagerare från en svensk flygplats skall betala en avgift till Luftfartsstyrelsen för att bekosta Luftfartsstyrelsens verksamhet.

2 § För år 2005 skall avgiften vara 8 kronor 50 öre.

3 § Avgift skall betalas för varje passagerare som reser från en svensk flygplats.

Avgiften skall dock inte betalas

  • - för passagerare vid taxi- och privatflygning,
  • - för barn under två år,
  • - för besättningsmedlem som i anslutning till tjänsteutövning utför tjänsteresa i det egna företagets flygplan,
  • - för passagerare i transit,
  • - vid förnyad start efter det att luftfartyg återvänt till flygplatsen på grund av tekniska störningar eller väderhinder,
  • - för ambulans-, eftersöknings- och räddningsflygningar, eller
  • - vid rundflygning.

4 § Luftfartsstyrelsen skall påföra flygbolagen avgiften i efterskott.

5 § Luftfartsstyrelsen skall bestämma vilka faktureringsintervall som skall gälla och om avgiften skall faktureras tillsammans med andra avgifter.

6 § Luftfartsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:869

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:869
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation