lagen.nu

Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1536
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Bemyndiganden

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 • 1. motparter och utländska stater som avses i 1 kap. 2 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
 • 2. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 • 3. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 • 4. låntagare som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 • 5. vilka utländska stater och centralbanker respektive utländska kommuner och därmed jämförliga samfälligheter som avses i 3 kap. 2 § första stycket 4 respektive 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka utländska stater som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 2 och 4 lagen om utgivning av säkerställda obligationer, vilka internationella utvecklingsbanker som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 5 lagen om utgivning av säkerställda obligationer samt om tillgångar som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6 och andra stycket 6 lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 • 6. hur värderingen av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,
 • 7. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall utföras,
 • 8. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 • 9. hur registret skall föras enligt 3 kap. 10 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,
 • 10. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyldighet enligt 3 kap. 12 och 13 §§ lagen om utgivning av säkerställda obligationer, och
 • 11. vilka uppgifter en ansökan enligt lagen om utgivning av säkerställda obligationer skall innehålla och vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen. Förordning (2006:1536).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1536

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:332

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:332

Förordning (2006:1536) om ändring i förordningen (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-02-01
SFS-nummer
2006:1536
Rubrik
Förordning (2006:1536) om ändring i förordningen (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation