lagen.nu

Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1830
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:766, 2017:670

Register över registrerade fysiska eller juridiska personer

2 § Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:766, 2017:670

3 § Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

4 § Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

  • 1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet, eller
  • 2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:766, 2017:670

5 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2018:336).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:670, 2018:336

6 § Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

7 § Har upphävts genom förordning (2018:336).
8 § Har upphävts genom förordning (2018:336).

9 § I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller företagsnamn och om personnummer eller organisationsnummer. Förordning (2018:1830).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:670, 2018:1830

10 § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

11 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

Bemyndiganden

12 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  • 1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och
  • 2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Förordning (2017:670).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:670

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:331

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:331

Förordning (2010:766) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:766
Rubrik
Förordning (2010:766) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förordning (2017:670) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:670
Rubrik
Förordning (2017:670) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Förordning (2018:336) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 7, 8 §§;ändr. 5 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:336
Rubrik
Förordning (2018:336) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Förordning (2018:1830) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1830
Rubrik
Förordning (2018:1830) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation