lagen.nu

Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2004-01-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Konsumentverket och Finansinspektionen får var för sig meddela föreskrifter om vad näringsidkare som står under respektive myndighets tillsyn skall iaktta vid rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

Konsumentverket och Finansinspektionen skall samråda med varandra innan de meddelar föreskrifterna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:17

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet KO
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:17
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation