lagen.nu

Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:868
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § I denna förordning finns föreskrifter om utlämnande av personuppgifter som avses i 15 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En kommun skall lämna personuppgifter till Socialstyrelsen om vilka personer kommunen beslutat om och verkställt insatser för enligt respektive punkt i 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Sådana uppgifter får endast avse

  • - personnummer,
  • - personkretstillhörighet enligt 1 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  • - enligt vilken punkt i 9 § 2-10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som en insats beslutats och verkställts,
  • - nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR- nummer) för utföraren av insatsen,
  • - omfattning av insatsen räknad i tid, samt
  • - vilken form av boende enligt punkterna 8 och 9 som insatsen avser och i vilken kommun boendet finns. Förordning (2006:96).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:96

3 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna förordning. Förordning (2007:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:868

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:16

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2004-03-01
SFS-nummer
2004:16

Förordning (2006:96) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:96
Rubrik
Förordning (2006:96) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordning (2007:868) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:868
Rubrik
Förordning (2007:868) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation