lagen.nu

Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2004-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1167
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om polisens förfarande med egendom som avses i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. och om sättet för kungörande enligt 2–2 b §§ samma lag. Föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom ska meddelas i samråd med Säkerhetspolisen. Förordning (2014:1167).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1169, 2014:1167

2 § Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för sina verksamhetsområden meddela föreskrifter om förfarandet med förverkad egendom när det gäller egendom som avses i 1 § 5 lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Förordning (2014:1167).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1167

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:1319

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1319

Förordning (2009:1169) om ändring i förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1169
Rubrik
Förordning (2009:1169) om ändring i förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Förordning (2014:1167) om ändring i förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §;ny 2 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1167
Rubrik
Förordning (2014:1167) om ändring i förordningen (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation