lagen.nu

Förordning (2004:1015) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-11-18
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 38,50 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 86 öre per cigarett för år 2005.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:1015

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1015
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation