lagen.nu

Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2003-10-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:927
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om arbetsplatsintroduktion. Förordning (2006:1558).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1202, 2006:1558

2 § Med arbetsplatsintroduktion avses att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning.

Arbetsförmedlingen utser den specialutbildade arbetsförmedlaren. Förordning (2007:927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:179

3 § Arbetsplatsintroduktion får erbjudas en arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet och som är minst 20 år och

  • - deltar eller har deltagit i av kommunen anordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller
  • - är eller riskerar att bli långtidsinskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (2007:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:179

4 § Arbetsplatsintroduktion skall vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad. Det betyder att insatsen skall lämnas endast om det är lämpligt både för den enskilde och ur ett övergripande arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Förordning (2007:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:179

5 § Arbetsplatsintroduktion får lämnas under högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får dock insatsen lämnas under längre tid. I sådant fall skall det anges vad de särskilda skälen består i. Dokumentation skall ske av den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2007:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:179

6 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:927).

7 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2007:927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:927

8 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:927).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:927

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:623

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft
2003-12-01
SFS-nummer
2003:623

Förordning (2005:1202) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1202
Rubrik
Förordning (2005:1202) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Förordning (2006:1558) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1558
Rubrik
Förordning (2006:1558) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Förordning (2007:179) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:179
Rubrik
Förordning (2007:179) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Förordning (2007:927) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 7 § betecknas 8 §;ändr. 2, 6, den nya 8 §§;ny 7 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:927
Rubrik
Förordning (2007:927) om ändring i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation