lagen.nu

Förordning (2003:590) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2004

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2003-09-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2004 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Inkomstår Uppräkningsfaktor
2003 1,050
2004 1,035

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:590

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet E2
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:590
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation