lagen.nu

Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:259
Tidsbegränsad
2020-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Regeringen föreskriver följande.

1 § En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt denna förordning.

För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna 7–9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap. 12 och 13 §§ skolförordningen (2011:185). Förordning (2011:421).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:421

2 § Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning får högst hälften ges på umgängesspråket.

Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden. Förordning (2011:421).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:421

3 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Förordning (2011:421).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:421

4 § En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om

  • 1. verksamheten vid den aktuella skolenheten,
  • 2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
  • 3. utformningen av försöksverksamheten, och
  • 4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas. Förordning (2011:421).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:630, 2011:421

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:306

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2003-08-01
SFS-nummer
2003:306
Tidsbegränsad
2020-07-01

Förordning (2007:115) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2007:115
Rubrik
Förordning (2007:115) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2008:630) om ändring i förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:630
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:630) om ändring i förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2009:336) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2009:336
Rubrik
Förordning (2009:336) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2011:421) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet;ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:421
Rubrik
Förordning (2011:421) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

Förordning (2015:387) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2015:387
Rubrik
Förordning (2015:387) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2016:407) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2016:407
Rubrik
Förordning (2016:407) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2017:621) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Tryckt format (PDF)

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2017:621
Rubrik
Förordning (2017:621) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Officiell autentisk version

Omfattning
forts.giltighet
SFS-nummer
2018:198
Rubrik
Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Officiell autentisk version

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2019:259
Rubrik
Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation