lagen.nu

Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1590
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-20

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot vissa metaller i bilar och har meddelats med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574).

2 § Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2017/2096. Förordning (2018:1590).

3 § Med personbil och lätt lastbil avses i denna förordning samma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Har upphävts genom förordning (2009:235).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:208

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EGTL269/2000 s34
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:208
CELEX-nr
32000L0053

Förordning (2009:235) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL263/2007 s1, EGTL269/2000 s34
Ikraft
2009-04-29
CELEX-nr
32007L0046, 32000L0053
Omfattning
upph. 4 §;ändr. 2 §
SFS-nummer
2009:235
Rubrik
Förordning (2009:235) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Förordning (2014:1318) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-12-09
SFS-nummer
2014:1318
Rubrik
Förordning (2014:1318) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Förordning (2016:1134) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2000/53/EG
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-12-21
SFS-nummer
2016:1134
Rubrik
Förordning (2016:1134) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Förordning (2018:1590) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Officiell autentisk version

Förarbeten
direktiv 2000/53/EG
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-12-01
SFS-nummer
2018:1590
Rubrik
Förordning (2018:1590) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation