lagen.nu

Lag (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:744
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra

  • 1. landstingets uppgifter

– enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

– enligt tandvårdslagen (1985:125),

– enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

– enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

– enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

– enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,

– enligt smittskyddslagen (2004:168), eller

– som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och

  • 2. kommunens uppgifter

– enligt socialtjänstlagen (2001:453),

– enligt hälso- och sjukvårdslagen,

– enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

– enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

– enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

– enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, eller

– som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd. Lag (2017:375).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:190, 2017:375, 2017:52

2 § Landstinget och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl landstinget som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.

3 § För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om gemensam nämnd. Lag (2017:744).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:744

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:192

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:192

Lag (2004:190) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:190
Rubrik
Lag (2004:190) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Lag (2017:52) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:52
Rubrik
Lag (2017:52) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Lag (2017:375) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:375
Rubrik
Lag (2017:375) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Lag (2017:744) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:744
Rubrik
Lag (2017:744) om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation