lagen.nu

Förordning (2003:17) om upphävande av bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-01-23
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att bilaga 5 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1998:6) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:10) om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) skall upphöra att gälla vid utgången av februari 2003.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:17

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2003-03-01
SFS-nummer
2003:17
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation