lagen.nu

Lag (2003:1188) om upphävande av vissa lagar avseende retursystem med pant för dryckesförpackningar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
(Lagtext saknas)

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:1188

Tryckt format (PDF)

Ansvarig myndighet
Miljödepartementet
Förarbeten
Prop. 2002/03:117, bet. 2003/04:MJU4, rskr. 2003/04:13
SFS-nummer
2003:1188
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation