lagen.nu

Lag (2003:1133) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-12-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande föreskrifter från Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av år 2003:

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:1133

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 2003/04:24, bet. 2003/04:SkU14, rskr. 2003/04:81
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1133
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation