lagen.nu

Förordning (2003:108) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2003-03-27
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Regeringen föreskriver att 7 a § lagen (1998:958) om vilotid för sjömän skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från och med den 1 maj 2003.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:108

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2003:108
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation