lagen.nu

Lag (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1630
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-08
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1630
Bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken lämnas med följande avvikelse.
Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 97 kap. 2 och 13 §§ socialförsäkringsbalken ska studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd ingå med 80 procent. Lag (2017:531).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:1067

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:72
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1067

Lag (2010:1290) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Omfattning
ändr.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1290
Rubrik
Lag (2010:1290) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Lag (2017:531) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Omfattning
ändr.
Ikraft
2017-07-02
SFS-nummer
2017:531
Rubrik
Lag (2017:531) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5
Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1630
Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före den 1 januari 2019.

Rubrik
Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation