lagen.nu

Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 20103:54
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Ansökan m.m.

1 § I 110 kap. 4 och 9 §§ socialförsäkringsbalken finns bestämmelser om ansökan rörande aktivitetsersättning och sjukersättning. Dessa bestämmelser tillämpas också i fråga om begäran enligt 36 kap. 16 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1720).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:912, 2008:877, 2010:1720
2 § Har upphävts genom förordning (2012:266).

3 § Till ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning eller om ökning av sådan förmån ska läkarutlåtande om den försäkrades hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det eller i fall som avses i 33 kap. 8 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1720).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1720
4 § Har upphävts genom förordning (2008:877).

Utbetalning

5 § Har upphävts genom förordning (2008:877).

6 § Sjukersättning och aktivitetsersättning skall kunna lyftas av mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall ersättningen kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden skall ersättningen kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, skall ersättningen kunna lyftas närmast påföljande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, skall ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

7 § När ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller aktivitetsersättning upphävs enligt 36 kap. 16 eller 17 § socialförsäkringsbalken och ersättningen åter ska betalas ut ska den första utbetalningen ske från och med månaden näst efter den då anledningen till att upphäva beslutet uppkom. Förordning (2010:1720).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1720

8 § Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

  • 1. sjukersättning eller aktivitetsersättning till den som vistas utomlands, och
  • 2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tillägg och avgift enligt 37 kap. 15 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2013:54).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:912, 2008:877, 2013:54

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:986

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:986

Förordning (2004:912) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 8 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:912
Rubrik
Förordning (2004:912) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Förordning (2008:877) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4, 5 §§;ändr. 1, 8 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:877
Rubrik
Förordning (2008:877) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Förordning (2010:1720) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1720
Rubrik
Förordning (2010:1720) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Förordning (2012:266) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:266
Rubrik
Förordning (2012:266) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Förordning (2013:54) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2013-03-15
SFS-nummer
2013:54
Rubrik
Förordning (2013:54) om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation