lagen.nu

Förordning (2002:965) om upphävande av vissa författningar om folkpension

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2015-04-09
Regeringen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av december 2002:
De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som avser tid före utgången av december 2002.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:965

Tryckt format (PDF)

Ansvarig myndighet
Socialdepartementet
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:965
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation