lagen.nu

Förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2002-11-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1039
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Frågor om lagerhållare enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel prövas av Skatteverket. Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan. Förordning (2003:1039).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1039

2 § Den som godkänts som lagerhållare enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel skall anmäla till Skatteverket om

  • 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
  • 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
  • 3. det i övrigt sker ändringar av förhållanden som angetts i samband med ansökan om godkännande. Förordning (2003:1039).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1039

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:829

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:829

Förordning (2003:1039) om ändring i förordningen (2002:829) om skatt på gödselmedel

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1039
Rubrik
Förordning (2003:1039) om ändring i förordningen (2002:829) om skatt på gödselmedel
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation