lagen.nu

Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:992
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § De tingsrätter som anges i följande förteckning är behöriga att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång och har vid handläggning av mål enligt den lagen det domsområde som anges i förteckningen.

Tingsrätt Domsområde
Nacka Stockholms län
Uppsala Uppsala län
Nyköpings Södermanlands län
Linköpings Östergötlands län
Jönköpings Jönköpings län
Växjö Kronobergs län
Kalmar Kalmar län
Gotlands Gotlands län
Blekinge Blekinge län
Malmö Skåne län
Halmstads Hallands län
Vänersborgs Västra Götalands län
Värmlands Värmlands län
Örebro Örebro län
Västmanlands Västmanlands län
Falu Dalarnas län
Gävle Gävleborgs län
Ångermanlands Västernorrlands län
Östersunds Jämtlands län
Umeå Västerbottens län
Luleå Norrbottens län
Förordning (2010:992).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:992

2 § Bestämmelser om behörig domstol vid grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken finns i 21 kap. 1 § miljöbalken. Förordning (2010:992).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:992

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:814

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:814

Förordning (2010:992) om ändring i förordningen (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2010:992
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
  • 2. Mål som har inletts vid en tingsrätt före ikraftträdandet ska, i de fall de nya bestämmelserna hade medfört att målet eller ärendet skulle ha inletts vid en annan tingsrätt, vid ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten.
  • 3. Mål ska inte överlämnas om det skulle vara till nackdel för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.
Rubrik
Förordning (2010:992) om ändring i förordningen (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation