lagen.nu

Förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:265
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Rättelseblad 2002:782 har iakttagits.

1 § I denna förordning finns bestämmelser om ansökan och utbetalning av följande pensioner och förmåner enligt socialförsäkringsbalken:

  • 1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg och äldreförsörjningsstöd,
  • 2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd i form av premiepension,
  • 3. bostadstillägg. Förordning (2010:1719).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:876, 2010:1719

Ansökan

2 § Har upphävts genom förordning (2012:265).
3 § Har upphävts genom förordning (2012:265).
4 § Har upphävts genom förordning (2012:265).

5 § De bestämmelser om ansökan som finns i 110 kap. 4, 9 och 12 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas också i fråga om anmälan om återkallelse eller minskning av uttag av ålderspension. Förordning (2012:265).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:265

6 § Pensionsmyndigheten får föreskriva att personbevis enligt fastställt formulär eller, om sådant personbevis inte finns, annat motsvarande bevis, ska bifogas ansökan. Förordning (2009:1195).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:911, 2009:1195

Utbetalning

7 § Pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan. Förordning (2009:1195).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:911, 2009:1195
8 § Har upphävts genom förordning (2008:876).

9 § Pension och andra förmåner ska kunna lyftas av mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 1-15 i månaden ska pensionen eller förmånen kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden ska pensionen eller förmånen kunna lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå följande helgdag, ska pensionen eller förmånen kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton, ska pensionen eller förmånen kunna lyftas närmast föregående vardag. Förordning (2008:876).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:876

10 § Pensionsmyndigheten ska besluta om tiden för utbetalning av

  • 1. pension eller annan förmån till den som vistas utomlands, och
  • 2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension eller annan förmån. Förordning (2009:1195).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:782

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:782
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Genom förordningen upphävs

  • 1. kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.,
  • 2. förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan och utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. som avser tid före den 1 januari 2003.

Förordning (2004:911) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 7, 10 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:911
Rubrik
Förordning (2004:911) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Förordning (2008:876) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §;ändr. 1, 9, 10 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:876
Rubrik
Förordning (2008:876) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Förordning (2009:1195) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 7, 10 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1195
Rubrik
Förordning (2009:1195) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Förordning (2010:1719) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1719
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelserna i förordningen tillämpas, om inte annat anges, också i fråga om hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension om samma förmåner samt i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bestämmelsen i 3 § tillämpas också i fråga om hustrutillägg.

Rubrik
Förordning (2010:1719) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Förordning (2012:265) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 2, 3, 4 §§;ändr. 5 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:265
Rubrik
Förordning (2012:265) om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation